Takım Tezgahları Sanayici ve İş insanları Derneği (TİAD) Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan “2022 yılı Türkiye Takım Tezgahları ve Tamamlayıcı Ekipmanları Sektör Raporu” yayınlandı.

Hem Türkiye Ekonomisi hem de takım tezgahları ve tamamlayıcı ekipmanları ile ilgili detaylı bilgiler içeren rapor aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır.

  • 2022 Yılı Genel Ekonomi Değerlendirmesi
  • Sektörün Genel Durumu
  • Türkiye’de Takım Tezgahlarının Üretimi ve Dış Ticareti
  • Takım Tezgahlarının Dünyada Dış Ticareti, Üretimi ve Kullanımı
  • Metal İşlemede Kullanılan Kesici Takımların Dış Ticareti
  • Metal İşlemede Kullanılan Tutucu Takımların Dış Ticareti
  • Ölçme ve Kalite Kontrol Cihazlarının Dış Ticareti
  • Takım Tezgahları ile İlgili Diğer Makinelerin Dış Ticareti
  • Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Tanıtımı ve Üye Profili

Takım tezgahları, ülkelerin gelişme sürecinde stratejik öneme sahip, sunduğu yatırım, ara malı ve hizmetlerle girdi sağladığı sektörlerin üretim becerilerini belirleyerek ekonomik gelişmede çarpan etkisi yaratan bir sektördür.

Sanayide imal edilen her ürün, ya bir takım tezgahı ya da yine bir takım tezgahı ile imal edilmiş bir makina veya kalıp vasıtası ile üretilmektedir. Takım tezgahları sektörü güçlü olan ekonomiler, stratejik öneme sahip birçok sektörde önemli rekabet avantajı sağlamaktadır. Takım tezgahları, bu açıdan makina imalat sanayisi içinde özel öneme sahip bir alt sektördür. Takım tezgahları ile başta otomotiv, savunma ve uçak sanayi, havacılık, medikal, beyaz eşya, demir-çelik, gemi ve vagon imalatı, tarım makinaları, genel makina ve kalıp imalatı, vb. olmak üzere birçok sektör üretim yapmaktadır. Takım tezgahlarının 2022 yılında Türkiye ihracatına direkt katkısı 25 Milyar dolar olmuştur.

Bu çalışmada; Türkiye ekonomisinin genel durumu, imalat sanayinin genel durumu, Takım tezgahları sektörünün üretim, istihdam, ihracat, ithalat ve kullanım (yurt içi satış) gibi ekonomik göstergelerinin analizi yapılmıştır. Raporda yapılan analizde, sadece metal işleme ve şekillendirmeye mahsus takım tezgahları ve bunların tamamlayıcı ekipmanları ele alınmıştır.