KVKK Aydınlatma Metni

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) (İsmetpaşa Mah. Karadeniz Sok. No:1 Kat:2 34040 Bayrampaşa / İSTANBUL https://www.tiad.org) olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatımızla, kişisel verilerinizin güvenliğine ve hukuka uygun şekilde işlenmesine azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, TİAD olarak üyelerimizin, üye adaylarımızın, çalışanlarımızın, tedarikçi ve yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, paydaşlarımızın ve diğer ilgili kişilerin ve verisini işlediğimiz diğer üçüncü kişilerin verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVK Kanunu) uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Kişisel verilerin korunması, anayasal bir hak olup, TİAD’ın öncelikleri kapsamında yer almaktadır. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLİYORUZ?
Kişisel verilerinizi, masaüstü/mobil web sitesi ve/veya CRM uygulamaları üzerinden üye olanın kimlik bilgilerini teyit etmek; iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; bilgilerinizi işbirlikleri kapsamında çözüm ortaklarımıza iletmek; üyelerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, etkinlik ve yapılan işbirliklerinin yararlarını aktarmak ve ihtiyaç duyulabilecek bilgileri aktarmak; elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek; üyelerimizin memnuniyetini artırmak, üyelerimizi tanıyabilmek ve analizlerde kullanabilmek, amacımızla ilintili çeşitli tanıtım faaliyetlerinde kullanabilmek ve elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek; anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından üyelerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili üyelerimizi bilgilendirebilmek; üye şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek; yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amaçlarıyla tüm faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı kanunun 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemekteyiz.


İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ?
Toplanan kişisel verilerinizi, doğrudan veya dolaylı yollarla faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlara, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlara, ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve üyelerimizin memnuniyetini sağlayabilmek için amaçlarımıza uygun çeşitli duyuru ve organizasyon faaliyetleri kapsamında sosyal iletişim platformlarının (Facebook, Instagram, Twitter, Google, Linkedin, vb.) altyapılarıyla, serverları yurtiçinde veya yurtdışında bulunan video konferans programlarının kullanımı vasıtasıyla ve ilgili iş ortaklarımızla; faaliyetlerimizi yürütebilmek çerçevesinde 6698 sayılı kanunun sekizinci ve dokuzuncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı ile paylaşabilmekteyiz.


KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ YÖNTEMLERLE VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYALI OLARAK İŞLİYORUZ?
İşlemekte olduğumuz kişisel verilerimizin büyük bir çoğunluğunu sizin bize verdiğiniz bilgilerden elde ediyoruz. İşlemekte olduğumuz kişisel veriler; başvuru formları ve referans bildirim formları, sözleşmeler ve değişiklikleri, iletişim bilgileri, çalışanlarımızın bordro için gerekli olan bilgileri, çalışanlarımızın acil durumlarda iletişim kurulacak kişileri veya yakın bilgileri, eğitim kayıtları, disiplin kayıtları, kamera kayıtları gibi bilgilerden oluşuyor. Bu bilgileri;

 • Personel Yönetimi (Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Sağlık Bilgileri, Özlük Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri,
 • Performans ve Gelişim Bilgisi, Görsel ve İşitsel Bilgileri, vb.),
 • Üyelik Yönetimi (Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Diğer Dernek ve Oda Üyelik Bilgileri, Firma Adı ve Vergi Kimlik Bilgileri, vb.),
 • TİAD Mesleki Test Merkezi Aday Yönetimi (Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Çalışma Bilgileri, MYK Belgesi Kayıtları, vb.),
 • TT Magazin Dergisi (Sözleşme Muhatabı Adı-Soyadı, Firma Bilgileri, İletişim Bilgileri, Dergi Dağıtım Bilgileri (Adı-Soyadı, Firma, Adres), vb.),
 • TİAD Akademi Eğitim Kayıtları (Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Eğitim Bilgileri, vb.),
 • Üye / Müşteri İlişkileri Programı Kayıtları (Adı-Soyadı, Unvanı, Firma İletişim Bilgileri, Yapılan Görüşme ve Aktivite Kayıtları, vb.),
 • Ofis Güvenlik Bilgileri (Kamera görüntü kayıtları, Personel Giriş/Çıkış Parmak İzi Kayıtları, vb.),
 • İş Ortaklarımız ve Ziyaretçilerimizin Kartvizit Bilgileri (Adı-Soyadı, Unvanı, Firma İletişim Bilgileri, vb.) olarak sınıflandırarak kayıt altında tutuyoruz.

Kişisel verileriniz TİAD tarafından internet sitesi, fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan mevzuat, sözleşme, talep ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanıyor. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı kanunun beşinci ve altıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ?
Kişisel verilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma ve açıklanmaya karşı korumak için çeşitli güvenlik önlemleri uygulamaktayız. Bunları erişim kontrolleri, parolalar, düzenli güvenlik değerlendirmeleri gibi uygun güvenlik standartları olarak genel kabul görmüş teknik ve kurumsal önlemler takip etmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE SAKLIYORUZ?
Kişisel verilerinizi, daha kısa veya daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya geçerli yasa kapsamında izin verildiği ölçüde, bu beyanda belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu müddetçe saklayacağız. Buna göre başta yasal zaman aşımı süreleri olmak üzere, kanunda öngörülen süreleri ve bunun dışında verinin işlenmesi için gerekli görülen süreleri esas alıyoruz.


WEB SİTEMİZ VE ÇEREZ POLİTİKAMIZ
Mevcut web sitesi, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) (bundan sonra “TİAD” olarak anılacaktır) sahipliğindedir.


WEB SİTESİ GENEL KULLANIM KOŞULLARI
Mevcut web sitesinin ve tüm alt etki alanlarının erişim ve kullanımı, aşağıdaki koşullara (bundan sonra “Genel Kullanım Koşulları” olarak anılacaktır) ve yürürlükteki tüm yasalar ve düzenlemelere tabidir. Mevcut web sitesine veya alt etki alanlarına erişen ve tarama yapan kullanıcı, genel kullanım koşullarını herhangi bir kısıtlama ve sınırlama olmadan kabul eder. TİAD, herhangi bir zamanda, mevcut olan genel kullanım koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Bu nedenle, kullanıcı düzenli olarak bağlı olduğu kullanım koşullarını gözden geçirmek için bu bölümü ziyaret etmek zorundadır.

Tanımlar
Site: Web sayfası tiad.org ve tüm alt etki alanları, TİAD’a aittir anlamına gelir.
Kullanıcı: Siteyi kullanan herhangi bir kişinin kendi sorumluluğu altında olduğu ve mevcut genel kullanım koşullarını kabul ettiği anlamına gelir.
Kullanım Koşulları: Kullanıcının, sitenin herhangi bir şekilde kullanımına önceden kabul edildiği tüm mevcut tasarruflar anlamına gelir.
İçerik: Sitede yer alan tüm bilgi ve veriler, tasarım, makale, diyagram, grafik, metodoloji, fotoğraf, görüntü, video veya ses elemanı ve/veya sitedeki başka bir öğe anlamına gelir.

Genel Kullanım Koşulları ve Sitenin Amacı
TİAD, kullanıcıların kişisel bilgileri ve iletişimi için bu siteyi kullanmaktadır. Bu sebeple kullanıcı, tam olarak bu sitenin herhangi bir şekilde tavsiye, öneri veya tedarik amaçlı olmadığını kabul eder. Kullanıcı, herhangi bir kategoriyi analiz etmek veya incelemek için sitenin herhangi bir içeriğini kullanmamalıdır.

Sitenin Kullanımı
Kullanıcı, serbestçe siteye göz atabilir fakat sitede görüntülenen içeriği ticari olan veya olmayan amaçla ve kişisel kullanım için indiremez. Kullanıcı, TİAD’ın önceden yazılı onayı olmaksızın, sitenin içeriğini kamu veya ticari amaçlar için de dahil olmak üzere başka bir amaç için dağıtamaz, değiştiremez, iletemez, yeniden kullanamaz veya tekrar yayınlayamaz. Kullanıcının yasa dışı, tehditkâr, iftira niteliğinde, müstehcen, lekeleyici, karalayıcı, pornografik veya herhangi bir biçimde herhangi bir içeriği yeniden yayınlaması veya iletmesi, suç kabul edilecek kuralları teşkil edecek şekilde yasaklanmıştır.

İçerik – Güncelleme
TİAD, sitede doğru ve güncel bilgiler sunmak için makul çaba içerisindedir. Fakat hatasızlık konusunda bir garanti beyan etmez. TİAD, sitenin içeriğindeki herhangi bir hata veya eksiklik için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bağlamda, bu sitenin tüm içerikleri, özellikle TİAD’ın faaliyetleri ile ilgili bilgiler akdi değildir. TİAD, mevcut genel kullanım koşulları da dahil olmak üzere herhangi bir zamanda, site ve içeriğinde değişiklik yapma ve güncelleme hakkını saklı tutar.

Garanti veya Güvencenin Olmaması
Kullanıcı, bu sitenin kullanımındaki riski kabul eder. Ne TİAD ne de başka bir taraf (siteyi oluşturan, geliştiren veya teslim eden), kullanıcı erişiminden veya kullanımından kaynaklanan herhangi bir tür doğrudan veya dolaylı hasarlardan sorumlu değildir. TİAD, zaman zaman tartışmaların, reklam görüntülerinin ve/veya sitedeki diğer herhangi bir içeriğin kontrolünü veya doğruluğunu sağlasa da iftira, müstehcenlik, eksik bilgi, intihal, pornografi veya tehlikeli mahiyet konularında bir sorumluluk kabul etmemektedir. TİAD, sitenin hatalardan, virüslerden ve diğer zararlı objelerden arınmış olduğunu ve bozulmadan çalışacağını garanti etmez. TİAD ayrıca, kullanıcıya ait bilgisayar ekipmanı veya diğer mülkün kullanıcıya erişimi, site kullanımı, siteye göz atması veya metin, veri, fotoğraf, görüntü, ses veya video gibi herhangi bir içeriğin kullanıcı tarafından indirilmesi gibi nedenlerden dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmez ve sorumluluk kabul etmez.

Fikri Mülkiyet
6.1. Telif Hakkı
Site ve içeriği, aksi belirtilmediği sürece telif hakkı korumasına tabidir ve bu genel kullanım koşullarında veya sitedeki metinde, TİAD’ın önceden yazılı onayı belirtilmedikçe kullanılmamalıdır. TİAD, içerik kullanımında üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini garanti etmez. Kişisel bilgilerin korunması bölümüne tabi olan kişisel veriler, kullanıcı tarafından siteye herhangi bir şekilde, herhangi bir veri, soru, yorum, öneri, fikir, kavram, elektronik posta veya başka herhangi bir şekilde iletilen herhangi bir bilgi veya iletişim olmadığı sürece, teknik veya diğer bilgiler, kullanıcının kendisinden bahsetmiş olması dışında, münhasır ve tescilli olmayan bir işlem olarak kabul edilir ve herhangi bir amaç için TİAD tarafından sertbestçe kullanılabilir, çoğaltılabilir, açıklanabilir, yayınlanabilir veya başka bir şekilde bertaraf edilebilir.
6.2. Site Materyalleri
Site ve içeriği (bundan sonra “materyal” olarak anılacaktır), telif hakları, komşu haklar ve/veya diğer mülkiyet hakları ile korunmakta olup, fikri mülkiyet hakları ve mahremiyet koruması ile ilgili Türkiye yasa ve antlaşmalarına göre korunmaktadır. Bu materyaller ya TİAD’ın ya da TİAD’a bunları sitede kullanma hakları ve lisanslarına sahip üçüncü şahısların malıdır. Herhangi bir materyalin çoğaltılması ve kullanılması, sadece kullanıcının kişisel ve özel bilgileri, varsa kullanıcının TİAD hakkında bilgisi, telif hakkı ve/veya diğer mülkiyet hakkı bildirimlerinin özel sözünü tutması koşuluyla herhangi bir ticari amaç hariç olmak üzere yetkilendirilmiştir. Materyallerin ve herhangi bir parçasının herhangi bir şekilde çoğaltılması ve kullanılması, TİAD’ın önceden yazılı izni olmaksızın kesinlikle yasaktır.
Materyalin sunumu, yapısı, organizasyonu, herhangi bir şekilde malzemelerin tamamı veya bir kısmının dağıtımı, çoğaltılması, temsili, uyarlanması, değiştirilmesi, yayınlanması, iletimi, çevirisi, satışı veya herhangi bir şekilde elden çıkarılması, her ne olursa olsun TİAD’ın önceden yazılı onayı olmaksızın kesinlikle yasaktır.
6.3. Hypertext Linkler
Site, kullanıcı için uygun bir kaynak olması açısından diğer web sitelerine bağlantılar sağlayabilir. Ancak TİAD üçüncü parti tarafların
yapmış olduğu kaynakları içeren web sitelerini kontrol etmez ve web siteleri üzerinde herhangi bir doğrulama yapmaz. TİAD, bir
bağlantı ve referans sağlayan herhangi bir web sayfasının doğruluğunu garanti edemez. TİAD, siteye bağlı diğer web sitelerinin
içeriğinden sorumlu değildir. Site dışı sayfalara veya diğer web sitelerine bağlanan kullanıcı, riski kabul eder.

Kişisel Verilerin Korunması
Veri koruma yasaları ve yönetmelikleri uyarınca (24 Mart 2016 kabul tarihli 6698 numaralı yasa) kullanıcıya, siteye bağlanırken kişisel
bilgilerin alındığı bilgisi aktarılır. Otomatik veya gönüllü olarak toplanacak, saklanacak ve takip edilecek şekilde kullanılacaktır. Kullanıcı
istediği takdirde, herhangi bir zamanda, bilgi edinmek için açıklayıcı olarak hazırlamış olduğu elektronik posta yoluyla, herhangi bir
zamanda, kişisel verilere erişme, düzeltme yapma veya kişisel verilerini silme hakkına sahiptir.
Siteye her bağlantı aracılığıyla toplanan kişisel veriler aşağıdaki şekilde gelebilir:
Her bağlantı aracılığıyla kullanıcı IP adresinin kaydı.
Kullanıcı temel iletişim ve kimlik bilgilerinin (ad, adres, telefon, faks, elektronik posta veya kullanıcının göndermeyi kabul ettiği
diğer bilgiler gibi) oturum açma veya çevrimiçi olarak katılım sağlanan anketler, pazarlama ve reklam malzemeleri, üyelik
başvuru formu veya eğitim/seminer/etkinlik kayıt formu dahil TİAD hakkında daha fazla bilgi talebi.
Veri toplama sırasında aksi belirtilmediği sürece, toplanan kişisel veriler sadece TİAD tarafından kullanılacaktır. Bu veriler,
herhangi bir amaç için herhangi bir üçüncü şahıslara açıklanmayacak ve paylaşılmayacaktır.
Her bağlantı aracılığıyla toplanan kişisel veriler, TİAD’ın en çok ziyaret edilen sayfalarda bağlantı istatistiklerini yapmak ve
genellikle sitenin çalışmasını izlemek ve geliştirmek için kullanıcı tarama özelliğini kullanarak yapılacaktır.
Anketler, bilgi başvuru formları, bültenler veya benzer sorularınız için abonelik yoluyla toplanan kişisel veriler, sadece bu tür
bilgilerin sunulması ve toplanması amacını karşılamak için kullanılacaktır.
Bir bülten aboneliği, herhangi bir zamanda info@tiad.org adresine e-posta gönderilerek iptal edilebilir.

Çerez Politikası
8.1. Çerezler Hakkında Bilgi

Çerezler, kullanıcı TİAD’a ait web sitelerinde gezinirken veya bir e-posta okurken bilgisayarının, tabletinin veya akıllı telefonunun
internet tarayıcısında ve sabit diskinde kaydedilen tüm işaretleyiciler (bundan sonra “çerezler” olarak anılacaktır) anlamına gelir.
Mevcut site, kullanıcıya daha iyi bir tarama deneyimi sağlamak ve ona sitede bulunan tüm işlevlere erişim vermek için çerezleri farklı
türde kullanır.
8.2. Farklı Çerezlerin Amacı
Kullanıcının, sitenin temel fonksiyonlarını kullanmasına izin vermek, ziyaret sırasında görüntüleme tercihlerine (dil, ekran çözünürlüğü,
kullanılan işletim sistemi, cihaz tipi, konum, vb.) uyacak şekilde ve uygulama formları veya benzer sorular hakkında bilgiler depolamak
çerezlerin işlevlerindendir.
Ayrıca, performans analizi çerezleri, TİAD sitesindeki trafik hacmi gibi istatistik geliştirmek ve sitedeki çeşitli unsurları kullanmaya
imkan sağlar. Son olarak, sosyal ağ çerezleri olarak sitede yer alan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ve Linkedin araçları
aracılığıyla üçüncü taraflarca yayınlanır. TİAD’ın sitesinin trafik hacmi ve sosyal paylaşım ağındaki bilgiler hakkında daha kesin verilere
sahip olmasını sağlar. Üçüncü şahıslar tarafından sosyal ağ çerezlerinin kullanımını TİAD tarafından kontrol edilmez, bu nedenle,
kullanıcıların bu üçüncü şahısların çerez politikasına danışması tavsiye edilir.
8.3. Çerezleri Kabul Etmeniz Gerekiyor Mu?
Kullanıcının çerezleri kabul etme yükümlülüğü yoktur ve çerezleri herhangi bir zamanda engelleyebilir. Kullanılan tarayıcıdaki ayarları
etkinleştirme, çerezleri tamamen veya kısmen reddedebilmeyi sağlar. Kullanıcı çerezleri engellemeyi tercih ederse, TİAD kullanıcının
sitede eriştiği fonksiyon ve/veya bölümlerin doğru çalışması ve taramaların doğru sonuç getirmesi konusunda herhangi bir garanti
veya güvence veremez.
8.4. Çerezlerin Silinmesi
Kullanıcı, aşağıdaki yönergeleri izleyerek tarayıcıdaki çerezleri silebilir.
Google Chrome’da çerezleri silmek için:
Ayarlar
Tarama Verilerini Temizle
“Çerezler ve Diğer Site Verileri” işaretlenecek
Verileri Temizle
Mozilla Firefox’da çerezleri silmek için:
Seçenekler
Gizlilik ve Güvenlik
Çerezler ve Site Verileri
Verileri Temizle
Temizle
Internet Explorer’da çerezleri silmek için:
Araçlar
Göz Atma Geçmişini Sil
Tanımlama Bilgileri ve Web Sitesi Verileri
Sil
Microsoft Edge’de çerezleri silmek için:
Ayarlar
Gizlilik ve Güvenlik
Temizlenecek Öğeleri Seç
Tanımlama Bilgileri ve Kaydedilen Web Sitesi Verileri
Temizle
Safari’de çerezleri silmek için:
Ayarlar
Safari
Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil
Geçmişi ve Verileri Sil
Diğer tarayıcılarda çerezleri silmek için, kullanıcıya ilgili tarayıcının kılavuzunu ve çevrimiçi yardım dokümanlarını incelemesi tavsiye
edilir.

Yürürlükteki Yasalar
Mevcut Genel Kullanım Koşulları, 24 Mart 2016 kabul tarihli ve 6698 yasa numaralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na tabidir.

Diğer
10.1. Mücbir Sebepler

TİAD, site ve/veya içeriğinin kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan, veri kaybı, bilgisayar donanımında meydana
gelen hasarlar, üçüncü tarafın bilgi sistemine girmesi gibi nedenlerden dolayı sorumlu tutulamaz.
10.2. Cayma Hakkı
Bu genel kullanım koşullarının bir veya daha fazla hükümlerinin herhangi bir nedenden ötürü geçersiz olması durumunda, kalan
hükümlerin geçerliliği, bu gerçeklerden etkilenmez.
Telif hakkı TİAD’a aittir ve her hakkı saklıdır. Bu site veya elektronik ortam veya basılı kopya dahil olmak üzere herhangi bir formda yer
alan TİAD’a ait bilgileri kopyalamak, görüntülemek, indirmek, dağıtmak, üzerinde değişiklik yapmak veya çoğaltmak veya bu belgelere
dayanarak herhangi bir türevi oluşturmak, önceden yazılı izin olmaksızın yasaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ NELERDİR?
Kişisel verileri işlenen ilgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi iletmeniz durumunda, TİAD, talebin niteliğine göre talebi en kısa
sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Ancak, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde, TİAD tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret
uygulanacaktır. Bu kapsamda, ilgili kişiler olarak TİAD’dan;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin aktarıldığını üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhinde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

6698 sayılı kanunun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi https://www.tiad.org internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Veri Kaydı Bilgi Edinme Başvuru Formu ’nu doldurmak suretiyle TİAD’a iletmeniz gerekmektedir.

Güncellemeler

TİAD, gerektiğinde bu beyanı belirli zamanlarda güncellemeye karar verebilir. Bu durumda, bu beyanın güncellenmiş versiyonu

https://www.tiad.org adresinde yayınlanacaktır. Revize edilmiş beyan, yalnızca uygulamaya girildiği tarihten sonra toplanan veriler

için geçerli olacaktır. Gizlilik uygulamalarımızla ilgili en son bilgileri takip etmek için belirli aralıklarla web sayfamızı gözden geçirmenizi

öneririz. Beyanda yapılan değişikliklerin yayınlanmasından sonra hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul

ettiğiniz anlamına gelecektir.