Kalite ve Organizasyon

Takım tezgahları ve aksesuarları sektörünün gelişmesine yönelik olarak;

 • Mesleki etik değerlere bağlı şeffaf bir yönetim anlayışıyla Dernek faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Üye memnuniyetini en üst seviyede tutmak,
 • Takım Tezgahları ve aksesuarları alanlarında teknolojik gelişmeleri, sanayiyi ilgilendiren haberleri sektörün tüm paydaşlarına duyurmak,
 • Sektörel bazda mesleki eğitimler ve seminerler düzenlemek,
 • Sektöre belgeli ve bilgili iş gücü sunmak için çalışmalar yapmak,
 • Ticari faaliyetlerin ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile stratejik işbirlikleri geliştirip gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkı sağlamak,
 • İhtiyaçlar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları ile görüşerek takım tezgahları başta olmak üzere tüm sanayi sektörlerinin ve KOBİ’lerin önünü açacak politikaların oluşturulmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,
 • Küresel, bölgesel ve ulusal düzlemlerdeki siyasi ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek TİAD üyeleri başta olmak üzere tüm ilgili paydaşlarını potansiyel iş alanları ve olası riskler hakkında bilgilendirmek, takım tezgahları sektörü başta olmak üzere tüm sanayi sektörlerinin yaşadığı sorunların kaynağına ve geleceğinin yapılandırılmasına yönelik uygulamalar geliştirmek,
 • Mevcut imkanlarını, projeler üretmek ve bu projeler çerçevesinde ülke refahı için somut adımlar atmak,
 • Sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak örnek bir sivil toplum kuruluşu modeli oluşturmak,
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ni (KYS) uygulayıp, devamlılığı ve gelişmesini sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynak, personel, eğitim ihtiyaçlarını sağlamak,

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği Organizasyon Şeması