Kalite ve Organizasyon

KALİTE POLİTİKAMIZ

Takım tezgahları ve aksesuarları sektörünün gelişmesine yönelik olarak;

 • Yasal şartlara ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak mesleki etik değerlere bağlı, şeffaf bir yönetim anlayışıyla Dernek faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Üye memnuniyetini en üst seviyede tutmak,
 • İhtiyaçlar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları ile görüşerek takım tezgahları başta olmak üzere tüm sanayi sektörlerinin ve KOBİ’lerin önünü açacak politikaların oluşturulmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,
 • Küresel, bölgesel ve ulusal düzlemlerdeki siyasi ve teknolojik gelişmeleri takip ederek TİAD üyeleri başta olmak üzere tüm paydaşlarını, potansiyel iş alanları ve olası riskler hakkında bilgilendirmek,
 • Takım tezgahları sektörü başta olmak üzere, tüm sanayi sektörlerinin yaşadığı sorunların çözümüne ve geleceğinin yapılandırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 • Mevcut imkanlar doğrultusunda projeler üretmek ve bu projeler çerçevesinde ülke refahı için somut adımlar atmak,
 • Sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak örnek bir sivil toplum kuruluşu modeli oluşturmak,
 • Ticari faaliyetlerin ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile stratejik işbirlikleri gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkı sağlamak,
 • Kalite politikasının TİAD çalışanları tarafından benimsenmesini sağlayarak, etik değerlere bağlı bir kurum kültürü oluşturmak,
 • Takım Tezgahları ve aksesuarları alanlarındaki teknolojik gelişmeleri, haberleri sektörün tüm paydaşlarına duyurmak,
 • Uluslararası düzeyde fuarlar ve organizasyonlar yaparak, takım tezgahları sektörünü tanıtmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak,
 • Sektörel bazda mesleki eğitimler ve seminerler düzenlemek,
 • Sektöre belgeli ve bilgili iş gücü sunmak için çalışmalar yapmak,
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması, devamlılığı, gelişmesi, gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynak, personel ve eğitim ihtiyaçlarını sağlamak,
 • TİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve tüm çalışanlar adına “ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak hareket etmek,

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği Organizasyon Şeması