Üyelik Başvurusu

ÜYE OLMA ŞARTLARI

1.Üyelik Türü

1.1. Asli Üye: Takım Tezgahları ve buna bağlı ekipmanları sektöründe faaliyet göstermek,

1.2. Katılımcı Üye: Direkt olarak Takım Tezgahları ve buna bağlı ekipmanları sektöründe faaliyet göstermeyen, ancak Derneğin amaç ve hizmet konularına yönelik katkı sağlamak,

2. Bulunduğu ilin sanayi odası, ticaret odası veya ticaret ve sanayi odasına bağlı ticaret siciline başvuru tarihi itibarı ile en az iki (2) yıl önceden tescil yaptırmış olmak, (yabancı sermayeli gerçek ve tüzel kişi işletmeler için en az iki (2) yıllık tescil tarihi şartı; sadece yabancı ortaklardan en az biri için kendi ülkesindeki meslek odaları için aranır.

3. Dernek Yönetim Kuruluna üye olunmak istendiğine dair ıslak imza ile başvurmak,

4. Aşağıdaki linklerde bulunan üç (3) adet formun doldurulması, gerekli tüm diğer evrakların temini,

5. Referans bildirim formunda yer alacak iki (2) TİAD Üyesi ile ortaklık veya birinci dereceden akrabalık bağı olmaması, gerekmektedir.

Süreç adımları;

1. Başvuru tüm TİAD üyelerine duyurulur ve üyelik konusunda itirazı olan üye/üyeler var ise gerekçesi ile birlikte 14 gün içerisinde (Askı Süresi) bildirimlerin Derneğimize yazılı olarak yapılması beklenir.

2. Askı süresi sonucunda “Haysiyet Divanı ve Hakem Heyeti” toplanır ve yeni üye adayı ile sohbet şeklinde tanışma toplantısı yapılır.

3. Bu toplantıyı takip eden ilk “Yönetim Kurulu Toplantısı”nda üyelik ile ilgili karar verilir.

4. Üyelik Yönetim Kurulu Kararı ile onaylandıktan sonra, 30 gün içerisinde 2024 yılı için;

  • Üye Giriş Ödentisi 75.000,00 ₺ (bir sefere mahsus)
  • Yıllık Üye Aidatı 18.000,00 ₺ (her yıl)
    talep edilir. Resmi kabul yazısı iletildikten sonra 30 gün içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde üyelik otomatik olarak düşecektir.

Gerekli Diğer Evraklar;

Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerin,

  1. Açık Rıza Beyanı
  2. Adres Kayıt Belgesi
  3. Nüfus Cüzdanı (Kimlik Kartı) Fotokopisi
  4. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  5. Adli Sicil Kaydı

Tüzel Kişiliğin,
1. Vergi Levhası Fotokopisi
2. Kuruluşa İlişkin Ticaret Sicil Gazete(ler)i Fotokopisi ((İlk kuruluş, varsa devir veya dönüşüm ile ilgili olanların hepsi)
3. Bağlı Bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Faaliyet Belgesi (son 6 ayda alınmış)
4. Firmayı Temsile Yetkili Kişilere Ait İmza Sirküleri

Not: Üyeliğin reddi halinde gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir. Üyeliği kabul edilmeyenler, kendilerine iletilen bildirim mektubu tarihi üzerinden iki (2) yıl geçmeden tekrar derneğe üye olmak üzere başvuramazlar.