TİAD Mesleki Test Merkezi

TİAD MTM; TİAD’ın, “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun ve Ulusal Yeterlilik Sistemi’nin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP)” kapsamında hazırladığı ve 2011-2013 yılları arasında T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) koordinasyonunda yürüttüğü Avrupa Birliği destekli hibe projesinin çıktısı olarak 2014 yılında işletme olarak faaliyete başlamıştır.

Söz konusu projenin genel hedefi, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) doğrultusunda değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturularak, etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilikler Sistemi (UYS) kurulmasına ve işletilmesine katkıda bulunmaktır.

TİAD tarafından “CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı (UMS)”, “CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği”, “CNC Takım Tezgahları Mekanik Servis Görevlisi (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği” ve “CNC Takım Tezgahları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği” hazırlanmış ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanarak yayınlanmıştır.

TİAD MTM; Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) tarafından kurulan TİAD Mesleki Test Merkezi İktisadi İşletmesi (TİAD MTM) hakkında daha fazla bilgi alabilmek ve hizmetlerine ulaşabilmek için aşağıdaki görsele tıklayabilirsiniz.