Hakkımızda

TİAD Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği, 1992 yılında kurulmuş olup, imalat sanayisinin temel üretim araçlarından olan takım tezgahlarının, tamamlayıcı ekipman ve takımlarının ithalatı, ihracatı ve imalatı alanında faaliyet gösteren

sanayici ve işadamlarını bir araya getirerek; sektörün mesleki ilkelerini oluşturup uygulanmasını sağlamak ve üyelerini yurtiçinde ve yurtdışında ilgili platformlarda en iyi şekilde temsil etmek amacıyla kurulmuş bir meslek örgütüdür.

TİAD, üyeleri arasında dayanışma ve işbirliklerini özendirmek suretiyle sektör ile ilgili her konuda üyeler ve ülkemiz yararına faaliyetlerde bulunarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

TİAD’ın üye sayısı 193 olup; Türkiye’deki takım tezgahı ihtiyacının %80’den fazlası TİAD üyeleri tarafından karşılanmaktadır.

TİAD’ın, 2000 yılından bu yana merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Takım Tezgahları, Takım ve Aksesuarları Ticari Birliği’ne (CELIMO) üyeliği devam etmektedir. Aynı zamanda TİAD, CELIMO başkanlığını 2006-2008 yılları arasında yürütmüş olup, halen Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir. CELIMO, toplam sermayesi 10 milyar Euro’yu aşan 1.200 adet takım tezgahı distribütörü firmayı temsil etmekte ve ülkemizdeki üreticiler için birinci derecede önemli bir pazar teşkil etmektedir.

TİAD’ın faaliyetleri, kurumsal yapısı içerisinde tesis edilmiş olan Fuar, Mevzuat, Üye Geliştirme ve Koordinasyon, Satış Sonrası Hizmetler, Basın-Yayın ve Tanıtım, Eğitim Komiteleri ve Takımcılar, Sac İşleme Makineleri, Metal İşleme Makineleri, CAD/CAM ve Metroloji Çalışma Grupları tarafından yürütülmektedir. TİAD faaliyetlerini 4 ayrı iktisadi işletme altında sürdürmektedir.