Takım Tezgahları Sanayici ve İş insanları Derneği (TİAD) Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan “2023 yılı Ocak-Eylül Dönemi Türkiye Takım Tezgahları ve Tamamlayıcı Ekipmanları Sektör Analizi” yayınlandı.

Türkiye takım tezgahları ve tamamlayıcı ekipmanları ile ilgili detaylı bilgiler içeren rapor aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır.

  • 2023 Yılı Ocak-Eylül Dönemine Ait Raporun Yönetici Özeti
  • Takım Tezgahlarının üretim, ihracat, ithalat ve kullanımına dair özet veriler
  • 8456-8463 GTİP gruplarının 12’li kırılımındaki Dış Ticaret verileri ve en fazla ticaret yapılan ülkeler
  • Metal İşlemede Kullanılan Kesici Takımların Dış Ticareti
  • Metal İşlemede Kullanılan Tutucu Takımların Dış Ticareti
  • Ölçme ve Kalite Kontrol Cihazlarının Dış Ticareti
  • Takım Tezgahları ile İlgili Diğer Makinelerin Dış Ticareti

Takım tezgahları, ülkelerin gelişme sürecinde stratejik öneme sahip, sunduğu yatırım, ara malı ve hizmetlerle girdi sağladığı sektörlerin üretim becerilerini belirleyerek ekonomik gelişmede çarpan etkisi yaratan bir sektördür.

Sanayide imal edilen her ürün, ya bir takım tezgahı ya da yine bir takım tezgahı ile imal edilmiş bir makina veya kalıp vasıtası ile üretilmektedir. Takım tezgahları sektörü güçlü olan ekonomiler, stratejik öneme sahip birçok sektörde önemli rekabet avantajı sağlamaktadır. Takım tezgahları, bu açıdan makina imalat sanayisi içinde özel öneme sahip bir alt sektördür. Takım tezgahları ile başta otomotiv, savunma ve uçak sanayi, havacılık, medikal, beyaz eşya, demir-çelik, gemi ve vagon imalatı, tarım makineleri, genel makina ve kalıp imalatı, vb. olmak üzere birçok sektör üretim yapmaktadır.

Takım Tezgahları 2023 3. Çeyrek Ticaret Analizi