Açık Kaynak Tasarım Merkezi ve İşbirliği Platformu Projesi

“Açık Kaynak Tasarım Merkezi ve İşbirliği Platformu Projesi” İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) 2021 Yılı Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı altında desteklenmekte olup;  TİAD tarafından yürütülmektedir.

Proje, TİAD’ın tescilli markası olan “Open Design İstanbul” ismi altında sürdürülmektedir. Proje kapsamında kurulan ortak kullanımlı tasarım merkezi ve Tasarımcı-Sanayi Küresel İşbirliği Portalı ile katma değerli üretimin başlangıç noktası olan endüstriyel tasarım ile mühendislik tasarımını tüm sanayi alanlarına yaymak ve ürünlerde “Designed in Türkiye” hedefiyle kurgulananmaktadır. Proje ile endüstriyel tasarım, imalat sanayinde yeşil üretim, sürdürülebilir ekonomi, otomasyon, Endüstri 4.0 uygulamaları ile tasarımda da ülkemizin dünyada ön plana çıkmasına destek sağlanması hedefleniyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Açık Kaynak Tasarım Merkezi ve İşbirliği Platformu Projesi (Open Design İstanbul) kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk TİAD’a aittir.

Takım tezgahları sektörünün çatı kuruluşu TİAD, Türkiye’nin katma değerli üretim ve ihracatının artırılması için gerekli altyapının güçlendirilmesine yönelik hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. TİAD, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ile katma değerli üretimin olmazsa olmazı nitelikli tasarımda gerekli altyapı, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik ihtiyaçlarının karşılanması için “Açık Kaynak Tasarım Merkezi ve İşbirliği Platformu Projesi”ni (TR10/21/YES/0048) başlattı. Kurulacak fiziki tasarım merkezi ve dijital portalla firmalara tasarım eğitimleri sağlama ve firma-tasarımcı arasında köprü kuracak hizmetlere daha kolay ulaşmasının amaçlandığı proje kapsamında; sektör temsilcileri 18 ay boyunca alanında uzman isimlerle mekandan bağımsız bir şekilde bir araya gelecek. Proje ile Türk takım tezgahları sektörünün ihracatta, tasarımda ve üretimdeki küresel rekabet gücü artacak. 

Proje ile;

 • Türkiye’de yüksek katma değerli ürünlerin yaratılmasını desteklemek
 • Sürdürülebilir imalat için tasarım ekosisteminin gelişimini desteklemek
 • Endüstriyel tasarımcılar ve mühendisleri ortak bir platformda buluşturarak tasarım ürünlerindeki verimlilik artışını sağlamak
 • Tasarlayanlar ile üreticileri buluşturmak amaçlanıyor.

Open Design İstanbul Projesi’ne Neden İhtiyaç Duyuldu?

 • TİAD üye firmalardan gelen talepler, Ar-Ge ve tasarım altyapısı geliştirme ihtiyacı
 • Ar-Ge ve tasarım alanında mekan bağımlılığını kaldırmak
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına destek sağlamak
 • Sürdürülebilir tasarım mekanizması oluşturmak
 • MAKTEK Altın Pergel Tasarım Yarışması süreç gözlemleri sonucu belirginleşen altyapı geliştirme ihtiyacı
 • Yıllık beklenti ve gereksinim analizi

Neler Yapacağız?

 • Sektörün tasarım, üretim ve yazılım teknolojilerine uyumunun analizi
 • www.opendesignistanbul.com dijital ortak iş birliği platformu kurulumu
 • TİAD binasında ortak kullanımlı tasarım ve prototipleme merkezi kurulumu
 • Çevrimiçi, yüz yüze eğitim ve atölye çalışmaları (endüstriyel tasarım yazılımları, bulut teknolojileri, patent, marka hakkı, vb. konularda)
 • Üretici – tasarımcı buluşması ve organizasyonları
 • Üreticiler tarafından seçilecek ilk 6 projeye uluslararası tasarım yarışmasına başvuru için iletişim ve pazarlama mentörlüğü

Proje İştirakçilerimizin Destekleri Neler Olacak?

 • Proje süresince butul tabanlı tasarım ekosistemi olan Dassault System 3DEXPERIENCE yazılımının sağlanması
 • Teknoloji ve Tasarım konusunda gerekli yazılımların çevrimiçi ve fiziki eğitimlerini gerçekleştirmek
 • Yarışma sürecinde danışmanlık ve mentörlük desteği sağlamak
 • Tasarım yarışması sonucunda, dünyanın en prestijli tasarım yarışması olan iF Design’a katılım sağlamak isteyecek tasarımcının başvuru işlemleri için yönlendirme ve destek sağlamak
 • Projenin genel amacı ve faaliyetleri hakkında İngilizce tanıtım bültenlerini uluslararası endüstriyel tasarımcıların ve tasarım üreten şirketlerin ulaşabileceği şekilde iF World Design Guide web sitesinde duyurulmasını sağlamak

 • Projenin endüstriyel tasarımcılara duyurmak
 • Proje için tanıtım ve network bağlantısı desteği sağlamak