Derneğimiz “Olağan Genel Kurul Toplantısı” aşağıda yer alan gündem ile 24 Mart 2023, Cuma günü; yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 31 Mart 2023 Cuma, günü saat 14:00’te başlayacak olan kayıt organizasyonunu takiben 14:30’da, Yenidoğan Mh. Erciyes Sk. No:7 Bayrampaşa/İSTANBUL adresinde yer alan Windsor Hotel & Convention Center’ın “Lincoln Salonu”nda; çoğunluk aranmaksızın icra edilecektir.

“Dernek Tüzüğü”nün 6. Maddesi uyarınca, Genel Kurul’da yalnızca üye firmalardan temsil ve ilzama yetkili bir kişi veya bu kişi tarafından temsille görevlendirilen başka bir kişi oy kullanabilir. Temsille görevlendirilen kişinin, üye firmanın Yönetim Kurulu Üyesi, şirket ortağı, şirket müdürü veya şirket ücret bordrosuna kayıtlı olması gerekir. Temsille görevlendirilecek kişinin oy kullanabilmesi için, şirket antetli kağıdına hazırlanacak “Temsilci Görevlendirme Yazısı”nın imzalanıp kaşelenerek imza sirküleri ile birlikte, Genel Kurul ilk toplantı tarihinden en az üç (3) gün öncesinde Dernek yetkililerine iletilmesi gerekmektedir.

Dernekler Yönetmeliği’ne göre Firma temsilcisinin hem kendi firması hem de başka üye firmalarımız adına vekalet alarak birden fazla firma için oy kullanması mümkün değildir. Bu sebeple, Genel Kurul’a katılan her temsilci yalnızca kendi Firması için oy kullanabilecektir.

Genel Kurul Gündemi, 2021-2022 dönemi Faaliyet Raporu ve Tüzük Değişikliği önerileri üye firmalarımıza 2271 numaralı duyurumuz ile e-posta aracılığı ile gönderilmiştir.

Katılım ve temsilci bildirimlerinin en geç 20 Mart 2023, Pazartesi günü mesai bitimine kadar TİAD’a bildirilmesi gerekmektedir.

LCVTİAD Genel Sekreterliği
Telefon0212 565 5354
Faks0212 501 7731
E-Postainfo@tiad.org

ÖNEMLİ UYARI:

Dernek Tüzüğü’nün 9.Maddesinde, “Önceki yıllara ait üye ödentisini ödeyen Üyeler Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip olur” ibaresi yer almaktadır. Bu nedenle, özellikle 2022 yılı ve daha önceki yıllara ait borcu olan Üye Firmalarımızın Genel Kurul’a katılım sağlayabilmeleri ve oy kullanabilmeleri için aidat borçlarını Genel Kurul ilk tarihi öncesinde ödemeleri gerekmektedir.

Siz değerli Üyelerimizin bilgilerine önemle arz ederiz.