TİAD Personeli

 

 

Pınar ÇELTİKCİ

TİAD Genel Sekreteri & TİAD MTM Genel Koordinatörü

Secretary General & TIAD VOC Test Center General Coordinator 

 

Samet Burçin AYDOĞMUŞ

TİAD Genel Sekreter Yardımcısı & TİAD MTM Belgelendirme Müdürü

Deputy Secretary General & TIAD VOC Test Center Certification Manager

 

Seda BAŞOĞLU

Mali ve İdari İşler Sorumlusu

Financial & Administrative Affairs Responsible

 

Merve GEÇENER

TİAD Mesleki Test Merkezi İdari Koordinatörü

TIAD VOC Test Center Coordinator of Administrative Affairs

 

Dilek ELGİN

Kalite Sistem Sorumlusu

Quality Systems Representative

 

Hatice DENİZ

Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu

Press & Public Relations Reponsible

 

Onur GEÇENER

Reklam ve Tasarım Sorumlusu

Advertisement & Design Responsible 

 

 

Nejla ŞANVER

İdari İşler Destek Personeli

Administrative Affairs Support Personel