TİAD Personeli

 

 

Pınar ÇELTİKCİ

TİAD Genel Sekreteri & TİAD MTM Genel Koordinatörü

Secretary General & TIAD VOC Test Center General Coordinator 

 

Samet Burçin AYDOĞMUŞ

TİAD Genel Sekreter Yardımcısı & TİAD MTM Belgelendirme Müdürü

Deputy Secretary General & TIAD VOC Test Center Certification Manager

 

Merve GEÇENER

TİAD Mesleki Test Merkezi İdari Koordinatörü

TIAD VOC Test Center Coordinator of Administrative Affairs

 

Dilek ELGİN

Kalite Sistem Sorumlusu

Quality Systems Representative

 

Hatice DENİZ

Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu

Press & Public Relations Reponsible

 

Onur GEÇENER

Reklam ve Tasarım Sorumlusu

Advertisement & Design Responsible 

 

Ülkü YAZICI

Mali ve İdari İşler Sorumlusu

Financial & Administrative Affairs Responsible

 

Seda BAŞOĞLU

Mali ve İdari İşler Asistanı

Financial & Administrative Affairs Assistant

 

Hilal TERZİ

Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanı

Digital Marketing & Social Media Expert

 

Nejla ŞANVER

İdari İşler Destek Personeli

Administrative Affairs Support Personel