TİAD Mesleki Test Merkezi (TİAD MTM)

 

 

 

AMAÇ

Sektörde çalışan personelin okullu-alaylı ayrımı gözetmeksizin yetkinliklerini belgelemek ve çalışma hayatına bir standart getirerek verimliliği arttırmaktır.

 

Türkiye'de makina tasarımı ve imalatı sektöründe takım tezgahlarının kurulumu ve onarımı alanında mesleki teknik eğitim almış ve sektörde çalışmakta olan bireylerin; bu alanda gerekli ve yeterli bilgi, beceri ve yetkinliklerinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TÇY) doğrultusunda, Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) dahilinde test edilip belgelendirerek, bu kişilerin nitelikli eleman olarak istihdam edilmelerine katkıda bulunmaktır.

 

Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sınavları MYK tarafından yayınlanmış Ulusal Yeterliliklerde tanımlanmış olan kriterlere uygun şekilde teorik ve uygulamalı olarak iki aşamalı gerçekleştirilmektedir. Teorik ve uygulama sınavlarında başarılı olan adaylar Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanır. Sınavda başarılı olunamaması durumunda adayın bir kez daha ücretsiz sınava girme hakkı vardır.

Sınavın teorik kısmı, çoktan seçmeli ve 4 şıklı sorular ile gerçekleşmektedir. Sınavlarda sorulan sorular özel olarak tasarlanmış olan bir yazılım aracılığı ile mevcut soru bankası içerisinden otomatik olarak seçilir. Gizliliğin korunması kapsamında, seçilen sorular yazılım tarafından tekrar düzenlenerek kişiye özel kitapçıklar haline getirilmektedir. Sınav sonuç değerlendirmesi de yazılım tarafından gerçekleştirilmektedir.

12UY0101-5 NC / CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi mesleğinin sınavında alt birimlerine ayrılmış olarak toplam 55 soru bulunmaktadır. Sınav süresi 1 saat 25 dakikadır.

12UY0102-5 NC / CNC Takım Tezgahları Mekanik Sevis Görevlisi mesleğinin sınavında alt birimlerine ayrılmış olarak toplam 67 soru bulunmaktadır. Sınav süresi 1 saat 45 dakikadır.

13UY0151-5 NC / CNC Takım Tezgahları Elektrik - Elektronik Servis Görevlisi mesleğinin sınavında alt birimlerine ayrılmış olarak toplam 84 soru bulunmaktadır. Sınav süresi 2 saat 10 dakikadır.

Gerçekleştirilecek teorik sınavı takiben adaylar pratik sınava tabi tutulur. Pratik sınavlar, sınavına girilen mesleğe uygun olarak oluşturulan senaryoya göre gerçekleşmektedir.

Hem teorik sınav hem de pratik sınavın tamamı sonuç değerlendirmelerinde şeffaflık oluşturulması gereği doğrultusunda kamera ile kayıt altına alınmaktadır.

TİAD MTM şu an için takım tezgahları satış sonrası servis alanında 5. seviyede belge vermektedir. Bu belgeler Türkiye’de ve Avrupa genelinde Meslek Yüksek Okuluna denk gelmektedir.

NC / CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi (12UY0101-5)

-- 12UY0101-5 / A1   - NC / CNC Takım Tezgahlarında İSG ve Çevre Güvenliği

-- 12UY0101-5 / A2   - Kalite Yönetim Sistemi

-- 12UY0101-5 / A3   - İş Organizasyonu

-- 12UY0101-5 / A4   - NC / CNC Takım Tezgahları Teknolojisi

-- 12UY0101-5 / A5   - Takım Tezgahlarında Sarış Öncesi / Sonrası Uygulamaları ve Danışmanlık

-- 12UY0101-5 / A6   - NC / CNC Takım Tezgahlarında Son Kullanıcı Eğitimi Verme 

NC / CNC Takım Tezgahları Mekanik Servis Görevlisi (12UY0102-5)

-- 12UY0102-5 / A1   - NC / CNC Takım Tezgahlarında İSG ve Çevre Güvenliği

-- 12UY0102-5 / A2   - Kalite Yönetim Sistemi

-- 12UY0102-5 / A3   - İş Organizasyonu

-- 12UY0102-5 / A4   - NC / CNC Takım Tezgahları Teknolojisi

-- 12UY0102-5 / A5   - Mekanik Kalibrasyon

-- 12UY0102-5 / B2   - Rutin / Periyodik Bakımlar

-- 12UY0102-5 / B3   - Arıza Bakım / Onarımları

-- 12UY0102-5 / B4   - Makine Kurulumu

NC / CNC Takım Tezgahları Elektrik - Elektronik Servis Görevlisi (13UY0151-5)

-- 13UY0151-5 / A1   - NC / CNC Takım Tezgahlarında İSG ve Çevre Güvenliği

-- 13UY0151-5 / A2   - Kalite Yönetim Sistemi

-- 13UY0151-5 / A3   - İş Organizasyonu

-- 13UY0151-5 / A4   - NC / CNC Takım Tezgahları Teknolojisi

-- 13UY0151-5 / A5   - Bakım Yapma

-- 13UY0151-5 / A6   - Elektronik Kurulum ve Söküm Yapma

-- 10UY0002-5 / B4   - Makine Kurulumu

TİAD MTM’nin işverene yararları temel olarak; işe alınacak personelin sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinliklerini önceden biliyor olmak ve oryantasyon sürecini kısaltmak, personel hatalarından kaynaklı makine kırılması ve iş kazalarını en aza indirmek, varolan ve ileride oluşabilecek ilgili devlet teşvikleri sayesinde personel istihdamı maliyetlerini azaltmak olarak gösterilebilir.

TİAD MTM’nin çalışana yararları ise temel olarak; bir işi başarıyla ve işveren tarafından kabul edilebilir ölçülerde yapabileceğini akredite bir belge ile kanıtlıyor olmak, iş bulma sürecini en aza indirmek, işyeri açma hakkı elde etmek şeklinde sıralanmaktadır.

Bunlara ek olarak yararlanılabilecek devlet destekleri ve TİAD MTM aracılığı ile sunulan destekler de aşağıdaki gibidir.

Kimler Mesleki Yeterlilik Belge Sahibi olabilir? 

MYK tarafından yayımlanan ulusal yeterliliklere göre mesleki yeterliliğini belgelendirmek isteyen herkes, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak için ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvuru yapabilir.  TİAD MTM’nin vermekte olduğu belge sınavlarına başvuru için okuma yazma bilmek yeterlidir. Başvuruları uygun bulunan adaylar, başvuruda bulundukları ulusal yeterlilikte yer alan esaslar doğrultusunda sınav ve/veya diğer ölçme yöntemlerine göre değerlendirilirler. Değerlendirme sonucunda başarılı olan kişiler MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

Kişi birden fazla ulusal yeterlilik için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olabilir mi?

Ulusal Yeterlilik Sistemi, kişilerin birden fazla ulusal yeterlilikte belge sahibi olabilmelerini mümkün kılmaktadır. TİAD MTM bünyesinde ortak birimlere sahip meslekler arasında yatay geçiş ile diğer belgelere sahip olunabilir. Buna ek olarak, kişilerin farklı mesleklerde de yetkinlikleri bulunuyor ise, yetkinliklerine uygun mesleki yeterlilik belgelerini veren kuruluşlara da başvurarak sınavlara girebilirler.

TİAD MTM tarafından belge verilmekte olan mesleklerin sınavlarına girmek isteyen kişiler https://tiad.voc-tester.com internet adresi üzerinden kayıtlarını yaptırarak sınavlara katılım sağlayabilirler.

TİAD Mesleki Test Merkezi (TİAD MTM) Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) tarafından 2011-2013 yılları arasında yürütülmüş bir Avrupa Birliği Projesi olan “Takım Tezgahları VOC-Test Merkezi’nin Kurulması ve İşletilmesi Projesi” sonucunda kurulmuştur. 11 Aralık 2013 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından personel belgelendirme faaliyetleri için akredite edilmiş ve 1 Temmuz 2014 tarihinde de Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından ilgili mesleklerde belgelendirme yapmak için yetkilendirilmiştir.