Komiteler & Çalışma Grupları

 

Komitelerimiz

 

Mevzuat Komitesi:

Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği sürecinde, sektör ile ilgili AB Mevzuat uyumunda üyelere bilgi verme, karşılaşılan güçlüklerde çözüm yolları sunma ve resmi ilişkileri kuvvetlendirme rolü üstlenmiştir.

 

Fuar Komitesi: 

Deteklenmekte olan ve desteklenmesi faydalı olacağı düşünülen fuarlar ve bu fuarlarda yürütülecek olan çalışmaları koordine etme görevini üstlenmiştir.

 

Basın - Yayın Komitesi:

Derneğimiz TİAD'ın resmi yayın organı olan TT Magazin Dergisi'nin hedef kitlesine etkin ve sürekli ulaştırılmasının sağlanması, TİAD için kamuoyu oluşturulması; markalaşma çalışmalarının basının gücünden de faydalandırılarak etkin bir şekilde sürdürülmesi misyonu üstlenmiştir.

 

Eğitim Komitesi:

TİAD Akademi Uygulamalı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi"nin çalışmalarını yürütmek ve sürekli iyileştirmek amacıyla, sektörümüz ile ilgili konularda eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanması görevlerini üstlenmiştir.

 

Satış Sonrası Hizmetler Komitesi:

Üyelerimiz ve müşterilerinin satış sonrası hizmetler alanında yaşadığı sıkıntıları giderme, konuları ile ilgili teknik mevzuat ve düzenlemeler hakkında eğitim, seminer düzenleme ve diğer konularda üyelere destek sağlama amacıyla kurulmuştur.

 

Çalışma Gruplarımız

 

Takımcılar Çalışma Grubu:

Takım imalatçısı / satıcısı üyelerimize yönelik projeler oluşturma hedefi ile kurulmuştur.

 

Metroloji Çalışma Grubu:

Ölçü ve kontrol aletleri satıcısı üyelerimize yönelik projeler oluşturma hedefi ile kurulmuştur.

 

CAD / CAM Çalışma Grubu:

Son yıllarda ülkemizde hızla artan "korsan yazılım" kullanımının önlenebilmesi hedefi ile kurulmuştur.

 

Sac İşleme Makineleri Çalışma Grubu:

Sac işleme makinesi imalatçısı ve distribütörü olan üyelerimize yönelik projeler oluşturma hedefi ile kurulmuştur.