21. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı

Sayın Üyemiz,

 

Derneğimiz “Olağan Genel Kurul Toplantısı” aşağıda yer alan gündem ile;

 

17 Eylül 2021 Cuma, günü Derneğimiz TİAD’ın Abdi İpekçi Cad. Karadeniz Sok. No:1 Kat:2 Bayrampaşa/İSTANBUL adresindeki Seminer Salonunda gerçekleşecektir.

 

İlk toplantı için yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde; toplantı salt çoğunluk aranmaksızın 24 Eylül 2021, Cuma günü saat 14:00’te başlayacak olan kayıt işlemlerini takiben 14:30’da, Golden Tulip Hotel, Negrita Toplantı Salonu, Yenidoğan Mh. Cicoz Yolu Cad. No:13 Bayrampaşa/İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

 

“Dernek Tüzüğü”nün 6. Maddesi uyarınca, Genel Kurul’da yalnızca üye firmalardan temsil ve ilzama yetkili bir kişi veya bu kişi tarafından temsile görevlendirilen başka bir kişi oy kullanabilir. Temsile görevlendirilen kişinin, üye firmanın Yönetim Kurulu Üyesi, şirket ortağı, şirket müdürü veya şirket ücret bordrosuna kayıtlı olması gerekir. 

 

Dernekler Yönetmeliği’ne göre Firma temsilcisinin hem kendi firması hem de başka üye firmalarımız adına vekalet alarak birden fazla firma için oy kullanması mümkün değildir. Bu sebeple, Genel Kurul’a katılan her temsilci yalnızca kendi firması için oy kullanabilecektir. 

 

Genel Kurula katılım sağlamak için, https://form.jotform.com/210632127453043  Bağlantısında yer alan formun doldurulmasını (imza sirküleri ve temsilci yazısı yüklenecektir) arz ederiz. 

 

İletişim

Seda BAŞOĞLU

Telefon

0212 565 53 54 

E-Posta

info@tiad.org

 

 Bilgilerinize arz ederiz.

 

Saygılarımızla,