Kalite Politikamız

 

         Takım tezgahları ve aksesuarları sektörünün gelişmesine yönelik olarak;

 

  • TİAD Dernek Tüzüğü çerçevesinde tanımlanmış hizmetleri en iyi şekilde sunmak ve söz konusu hizmetlerin sürekli olarak iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak;

  • Mesleki etik değerlere bağlı bir hizmet anlayışı ile; kamu kurumları ve TİAD üyeleri başta olmak üzere özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumları da dahil tüm paydaşların memnuniyetini en üst düzeye çıkartmak;

  • Ticari faaliyetlerin ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile stratejik işbirlikleri geliştirip gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkı sağlamak;

  • İhtiyaçlar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları ile görüşerek takım tezgahları başta olmak üzere tüm sanayi sektörlerinin ve KOBİ’lerin önünü açacak politikaların oluşturulmasına yönelik çalışmalarda bulunmak;

  • Küresel, bölgesel ve ulusal düzlemlerdeki siyasi ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek TİAD üyeleri başta olmak üzere tüm ilgili paydaşlarını potansiyel iş alanları ve olası riskler hakkında bilgilendirmek, takım tezgahları sektörü başta olmak üzere tüm sanayi sektörlerinin yaşadığı sorunların kaynağına ve geleceğinin yapılandırılmasına yönelik uygulamalar geliştirmek;

  • Mevcut imkanları, üye/müşteri memnuniyetinin ve şeffaf yönetimin sağlanabilmesi için kullanmak ve gerekirse yeni imkanlar yaratılmasına yönelik projeler üretmek ve bu projeler çerçevesinde ülke refahı için somut adımlar atmak;

  • Sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak örnek bir sivil toplum kuruluşu modeli oluşturmak;

  • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’na göre yapılandırılmış olan Kalite Yönetim  Sistemi’ni (KYS) uygulayıp, devamlılığı ve gelişmesini sürekli iyileştirmeler ile sağlamayı, böylece KYS’ye paralel olarak, çözümlerin  güvenilirliğini  garanti  altına almak;

  • Ekip çalışması anlayışını, kurum kültürünün temel unsurlarından biri olarak görmek ve çalışan memnuniyetini sürekli kılmak;

        

       Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği