21. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı

 Sayın Üyemiz,

 

Derneğimiz “Olağan Genel Kurul Toplantısı” sizlere 1808 duyuru numarası ile gönderilmiş olan e-postada yer alan gündem ile;

22 Mart 2019, Cuma günü Derneğimiz TİAD’ın Abdi İpekçi Cad. Karadeniz Sok. No:1 Kat:2 Bayrampaşa/İSTANBUL adresindeki Seminer Salonunda gerçekleşecektir.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mart 2019, Cuma günü saat 14:00’te başlayacak olan kayıt ve ikram organizasyonunu takiben 14:30’da, Topçular Mevkii Cicoz Yolu No:32-34 Bayrampaşa/İSTANBUL adresinde yer alan Titanic Business Golden Horn Hotel “Borneo Salonu”nda; çoğunluk aranmaksızın icra edilecektir.

 

“Dernek Tüzüğü”nün 6. Maddesi uyarınca, Genel Kurul’da yalnızca üye firmalardan temsil ve ilzama yetkili bir kişi veya bu kişi tarafından temsille görevlendirilen başka bir kişi oy kullanabilir. Temsille görevlendirilen kişinin, üye firmanın Yönetim Kurulu Üyesi, şirket ortağı, şirket müdürü veya şirket ücret bordrosuna kayıtlı olması gerekir. Temsille görevlendirilecek kişinin oy kullanabilmesi için, şirket antetli kağıdına hazırlanacak ve EK 1’de örneği sunulan “Temsilci Görevlendirme Yazısı”nın imzalanıp kaşelenerek imza sirküleri ile birlikte, Genel Kurul ilk toplantı tarihinden en az üç (3) gün öncesinde Dernek yetkililerine iletilmesi gerekmektedir.

 

Dernekler Yönetmeliği’ne göre Firma temsilcisinin hem kendi firması hem de başka üye firmalarımız adına vekalet alarak birden fazla firma için oy kullanması mümkün değildir. Bu sebeple, Genel Kurul’a katılan her temsilci yalnızca kendi Firması için oy kullanabilecektir.

 

Katılım ve temsilci bildirimlerinin en geç 18 Mart 2019, Pazartesi günü mesai bitimine kadar aşağıda bulunan iletişim bilgileri üzerinden TİAD’a bildirilmesi gerekmektedir.

 

LCV

Ülkü YAZICI

Seda BAŞOĞLU

Telefon

0212 565 5354

Faks

0212 501 7731

E-Posta

ulku@tiad.org

destek@tiad.org

ÖNEMLİ UYARI:

Önceki yıllara ait üye ödentisini ödeyen Üyeler Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahiptir. Bu nedenle, özellikle 2018 yılı ve daha önceki yıllara ait borcu olan Üye Firmalarımızın Genel Kurul’a katılım sağlayabilmeleri ve oy kullanabilmeleri için aidat borçlarını Genel Kurul ilk tarihi öncesinde ödemeleri gerekmektedir. 

 

Siz değerli Üyelerimizin bilgilerine önemle arz ederiz.

 

EK 1: Temsilci Görevlendirme Yazısı Örneği (Firma antetli kağıdına basılmalı, kaşe ve ıslak imzalı olarak firma imza sirkülerinin kopyası ile birlikte iletilmelidir.)

 

Saygılarımızla,

 

Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD)

Yönetim Kurulu